Způsob jak zadávat katalogy
a letáky efektivněji.
Aplikace S-publishing
S-publishing je aplikace, která zefektivňuje zadávání a výrobu periodických materiálů. Aplikace slouží jako nástroj pro databázové publikování. Vznikla na základě propojení standardních sázecích programů s databází. Pracuje na principu vytváření jednotlivých karet zboží s možností importu dat. Následný export dat z aplikace lze využít v různých publikačních kanálech (katalog,virtuální katalog, leták, e-shop, HTML e-maily aj.)
Pro koho je aplikace nejlepším řešením ?
Jedná se o zakázky, které se publikují elektronicky či tiskově
a to periodicky každý měsíc, čtvrtletí, rok nebo jednou za dva roky. Zakázky s jednorázovou sazbou jsou taktéž vhodné, pokud je objem dat nebo jejich charakter náročný na ruční zpracování. Jsou to především katalogy s velkým počtem číselných údajů, kde hrozí chyba způsobená lidským faktorem nebo katalogy
s velkým objemem dat, kde by ruční sazba zabrala spoustu času (týdny a měsíce).
Vytvoření databáze a aktualizace dat
Při zadávání nových textových dat a obrázků, vzniká
automaticky systematická databáze. Při ukládání obrazových podkladů jsou tyto soubory přejmenovány logicky podle ID čísla zadaného na kartě zboží. Pokud potřebujete aktualizovat data
na kartě (cenu, obrázek, ikonu) stačí jen přepsat neplatné texty. Aplikace pak automaticky vysází aktuální texty nebo nové
obrázky. Data, která jsou v aplikaci jednou vložená, se nemusí zadávat znova. Data jsou automaticky ukládána a pracovat
s nimi lze při každé další realizaci
Je to snadné a on-line
Díky unikátnímu propojení standardních sázecích softwarů (QuarkXpress a InDesign) s aplikací S-publishing je velmi snadné pro zadavatele připravit podklady pro tiskové materiály. Aplikace byla programována tak, aby byla pro klienty
co nejpřístupnější a uživatelsky snadno ovladatelná. Zadavatelé mohou jednoduchým způsobem určit stranu, velikost produktu, umístění na straně a jeho grafický obsah bez znalosti složitých grafických softwarů.


Je to elegantní a jednoduché řešení. Nemusíte nic stahovat, instalovat nebo konfigurovat. Vše, co potřebujete, je webový prohlížeč a připojení k internetu. Bez rozdílu operačního
systému. Je to tak snadné, jako navštívit webové stránky.
Bezpečí a ochrana vašich dat
Aplikace je chráněna přístupovým heslem. Jen Vy rozhodnete, kdo bude mít do aplikace přístup a s jakou úrovní přístupu. Ve Vaší aplikaci S-publishing je možné nastavit přístup dle IP adres, čímž například zajistíte, že se k Vašim datům přihlásí pouze uživatel z jedné IP adresy (firmy) a nikoliv z domova, nebo naopak. Zákaznické účty jsou chráněny heslem
a protokolem SSL s filtrováním IP adresy.
Využití vlastní databáze z IS nebo e-shopu
Aplikaci S-publishing můžeme propojit s Vaším informačním systémem nebo e-shopem. Nemůže tedy dojít k vytvoření několika datových zdrojů. Snažíme se, aby byla zachována maximální bezpečnost Vašich dat. Propojení tedy není přímé, ale formou aktualizací souboru, který je z Vašeho systému pravidelně exportován.