S-publishing

Automatizované a databázové publikování

S-publishing je služba, která zeefektivňuje výrobu periodických tiskových materiálů, jako jsou letáky, katalogy nebo prospekty. Zadavatel pomocí této služby intuitivně vytvoří vlastní publikaci, která se poté automaticky zpracuje a připraví pro tisk

Snížení nákladů
Snížení nákladů

Funkce aplikace umožňují plnou automatizaci výrobního procesu tiskovin. Na základě celkového zrychlení dochází ke snížení nákladů za sazbu a zadavatelských nákladů.

Expresní zpracování
Expresní zpracování

Termíny v řádu měsíců, jsou již minulostí. Měsíce se mění na dny, týdny, na hodiny. Výroba Vašich tiskovin se stane z hlediska času i nákladů optimální.

Eliminace chyb a snížení korektur
Eliminace chyb a snížení korektur

Sazba tiskovin probíhá bez zásahů grafika či DTP operátora. Texty a obrázky jsou sázeny přímo z aplikace, která je pod správou klienta. Nedochází k překlepům ani špatnému vysázení. Celá sazba je pod taktovkou zákazníka.

Multikanálové publikování
Multikanálové publikování

Jeden primární zdroj dat vytváří různé možnosti publikování. Z aplikace můžete publikovat tiskoviny různého charakteru (katalogy, letáky, produktové listy...) nebo HTML - Emaily.

Jak to funguje?

S-publishing je služba, která zefektivňuje výrobu periodických tiskových materiálů, jako jsou letáky, katalogy nebo prospekty.

Rozdíl mezi ruční a automatickou sazbou

Rozdíl mezi ruční a automatickou sazbou

Automatizovaná sazba

Automatizovaná sazba

Přínosy pro uživatele

Ředitel firmy
Ředitel firmy

Záruka bezpečí dat a kontrola nad procesem jejich zadávání.

Aplikace pracuje bez instalace, stačí jen přístup na internet.

Manažer
Manažer

Primární zdroj dat je zárukou, že podklady najdu na svém místě.

Snadná koordinace celého procesu příprav a výroby.

Asistentka
Asistentka

Zcela jednoduché a intuitivní ovládání.

Vizuální tvorba tiskovin bez znalosti grafického softwaru.

Fast ČR
Kebek
Svět koberců
Xerox
Herlitz
Dárky
FK Technics
JSP
Planeo
Deco Depot
GES
Korus