Řešení, které jde dál
S-publishing je služba, která zefektivňuje výrobu periodicitních tiskových materiálů, jako jsou letáky, katalogy nebo prospekty.
Snížení výrobních nákladů
Informace, které jsou jednou zadané v aplikaci S-publishing, jsou uchovány do další realizace tiskových materiálů. Data
jsou přesně strukturována a nemusí se zadávat znova. Při sazbě nedochází k zbytečným omylům či špatnému pochopení podkladů zaslaných e-mailem. Snížení nákladů pak přichází, jak ze strany zadavatele, který neztrácí čas přípravou podkladů, tak na straně výroby, která pracuje s jasně strukturovanými daty.
Zkrácení termínů výroby
Zadaná data jsou z aplikace S-publishing automaticky sázena ve velké rychlosti bez zásahu grafika či DTP operátora.
Například katalog o 200 stranách a 2000 produktech je vysázen a poslán k první korektuře za 8 hodin, tedy za jeden
pracovní den. O rychlosti sazby se můžete přesvědčit ve videoukázkách. Díky aplikaci a automatizované sazbě můžeme radikálně zkrátit čas výroby a posunout termíny předání dat do tiskáren.
Zjednodušení korektur a eliminace chyb
Aplikace je vyvíjena tak, aby přinášela zákazníkům více výhod najednou. Další předností, kterou tedy nelze opomenout,
je nulová chybovost. Ta je zaručena tím, že vysázeno bude přesně to, co je uloženo v aplikaci S-publishing. Možná chyba
se může vyskytnout pouze při špatném zadání přímo v aplikaci. Ta je většinou objevena a opravena hned první korekturou, která se provede v aplikaci S-publishing. Zadané změny textů, obrázků nebo ikon probíhají automaticky bez zásahu grafika. Propojení aplikace se sázeným dokumentem přináší zjednodušení korektur.
Usnadnění předání podkladů
Díky aplikaci nemusíte složitě vymýšlet zadání pro dtp studia. Klient si v aplikaci vytvoří vlastní rozvržení strany a určí produktu pozici, která se mu jeví jako nejvýhodnější. Navíc přesně vidí, na které straně bude produkt vysázen. Informace jsou v databázi uloženy a poté automaticky vysázeny. Není možné, aby došlo k nepochopení zadání a špatnému vysázení.
Vytváření jazykových nebo cenových mutací
Automatizovaná sazba umožňuje sázet více jazykových či cenových mutací během jedné sazby. Tento způsob sazby probíhá najednou v různých vrstvách sázecího programu. Poté stačí aktivovat vrstvu, kterou chcete mít v dané mutaci. Při ruční sazbě se musí vysázet nejdříve první mutace a poté další. Znamená to mnohem vyšší náklady, než s aplikací S-publishing. Zákazník může v průběhu prvního vysázení obdržet najednou všechny zadané mutace.
Multikanálové publikování
Aplikace slouží jako primární zdroj dat, který využívají různá oddělení (marketing, produkční) společnosti. Z jednoho zdroje publikujete do několika kanálů najednou (katalogy, letáky, E-shop).
Systémové vytvoření databáze
Při zadávání textových dat pro výrobu letáků a katalogů vzniká automaticky a systematicky databáze. Při ukládání obrazových podkladů do aplikace S-publishing jsou tyto soubory automaticky přejmenovány logicky podle ID čísla
zadaného na kartě zboží. Takto vytvářenou databázi je možné bez problémů exportovat do formátu CSV nebo XML.