Automatizované a databázové publikování
S-publishing je služba, která zeefektivňuje výrobu periodických tiskových materiálů, jako jsou letáky, katalogy nebo prospekty.
Zadavatel pomocí této služby intuitivně vytvoří vlastní publikaci, která se poté automaticky zpracuje a připraví pro tisk
Snížení
nákladů
Funkce aplikace umožňují plnou automatizaci výrobního procesu tiskovin. Na základě celkového zrychlení dochází ke snížení nákladů za sazbu a zadavatelských nákladů.
Expresní
zpracování
Termíny v řádu měsíců, jsou již minulostí. Měsíce se mění na dny, týdny, na hodiny. Výroba Vašich tiskovin se stane z hlediska času i nákladů optimální.
Eliminace chyb
a snížení korektur
Sazba tiskovin probíhá bez zásahů grafika či DTP operátora. Texty a obrázky jsou sázeny přímo z aplikace, která je pod správou klienta. Nedochází k překlepům ani špatnému vysázení. Celá sazba je pod taktovkou zákazníka.
Multikanálové
publikování
Jeden primární zdroj dat vytváří různé možnosti publikování.
Z aplikace můžete publikovat tiskoviny různého charakteru (katalogy, letáky, produktové listy...) nebo HTML - Emaily.
Jak to funguje ?
S-publishing je služba, která zefektivňuje výrobu periodických tiskových materiálů, jako jsou letáky, katalogy nebo prospekty.
Rozdíl mezi ruční a automatickou sazbou
Automatizovaná sazba
Přínosy pro uživatele
Ředitel firmy
Záruka bezpečí dat a kontrola
nad procesem jejich zadávání.

Aplikace pracuje bez instalace,
stačí jen přístup na internet.
Manažer
Primární zdroj dat je zárukou, že
podklady najdu na svém místě.

Snadná koordinace celého
procesu příprav a výroby.
Asistentka
Zcela jednoduché a intuitivní
ovládání.

Vizuální tvorba tiskovin bez
znalosti grafického softwaru.